looksoft

iKoźmiński

iKozminski to aplikacja przygotowana specjalnie dla społeczności Akademii Leona Koźmińskiego - jej kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników. Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała aplikację oferującą pełne wsparcie dla studenckiej usługi Wirtualna Uczelnia i wiele więcej. Aplikacja mobilna ALK pozwala na: - szybkie zapoznanie się z wydarzeniami aktualnie dziejącymi się na uczelni, - przejrzenie naszej oferty edukacyjnej oraz informacji rekrutacyjnych, - wyszukiwanie informacji o naszych wykładowcach, w tym ich dyżurów i zajęć, - pełny dostęp dla studentów do ich danych związanych z tokiem studiowania, - przeglądanie mapy i nawigację po kampusie Uczelni, - dostęp do list i innych danych studentów dla wykładowców - bezpośredni dostęp do Uczelnianej poczty e-mail - listę oferty pracy z Biura Karier Aplikacja również powiadamia użytkownika o nowych wydarzeniach, oraz zmianach w Wirtualnej Uczelni – takich jak nowe oceny. Ponadto, każdy użytkownik jest w stanie dostosować aplikację do swoich potrzeb poprzez edycję wyświetlanych informacji na ekranie głównym. Aby zalogować się do aplikacji, jako student lub pracownik niezbędne jest wykorzystanie tych samych danych, co do Wirtualnej Uczelni.